Զսպանակավոր նոթատետրերի (բլոկնոտների) տպագրություն «Velhoff» ընկերության համար: